ทุกมิติการเรียนการสอน...ทรู คลิกไลฟ์ จัดเวิร์คช็อปออนไลน์ ผ่าน TRUE VROOM และ VLEARN หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้ยุคดิจิทัล สู่การศึกษาแห่งอนาคต LEARNING INNOVATION FOR DIGITAL ERA” เสริมศักยภาพผู้บริหารและคุณครูกว่า 400 คน
28 พ.ค. 2564


    ทุกมิติการเรียนการสอน...ทรู คลิกไลฟ์ จัดเวิร์คช็อปออนไลน์ ผ่าน TRUE VROOM และ VLEARN หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้ยุคดิจิทัล สู่การศึกษาแห่งอนาคต LEARNING INNOVATION FOR DIGITAL ERA” เสริมศักยภาพผู้บริหารและคุณครูกว่า 400 คน


กรุงเทพฯ 06-12 พฤษภาคม 2564 – ท่ามกลางภาวะวิฤกตโควิด-19ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้ทุกโรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนในช่วงนี้ แต่การเรียนรู้ต้องไม่หยุดนิ่ง ต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ….ทรู คลิกไลฟ์ ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มทรู ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงสร้างสรรค์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเริ่มการอบรมอย่างเป็นทางการด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทรู คลิกไลฟ์ ประจำปี 2564 “นวัตกรรมการเรียนรู้ยุคดิจิทัล สู่การศึกษาแห่งอนาคต LEARNING INNOVATION FOR DIGITAL ERA” นำทีมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา มาเติมเต็มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอน ผ่านแพลตฟอร์ม TRUE VROOM ห้องประชุมออนไลน์ และ VLEARN แพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการบริหารจัดการชั้นเรียนออนไลน์ ทั้งมอบหมายงานและติดตามการทำงาน ทำให้การอบรมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เสริมศักยภาพผู้บริหารและครูผู้สอนในโครงการกว่า 400 คนทั่วประเทศ ครอบคลุมการอบรมในทุกมิติ


ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน (แถวบน ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจและการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวเปิดงาน “แม้ในช่วงเวลานี้เราจะไม่สามารถจัดการอบรมที่จะไปพบกับทุกโรงเรียนได้โดยตรง
ทรู คลิกไลฟ์ยังคงอบรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องด้วยแพลตฟอร์มและเครื่องมือต่าง ๆ ของทรูเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ออนไลน์ให้กับโรงเรียนในโครงการของเราโดยเฉพาะ โดยเริ่มต้นจาก Online Training ต่อด้วย Exclusive Training ลงลึกเทคนิคการสอน
ทั้ง 5 หลักสูตรวิชาของเรา พร้อมผลักดัน Self-learning ให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้ด้วยตนเองบนออนไลน์แพลตฟอร์มที่เราเตรียมไว้ให้ที่มาพร้อมกับองค์ความรู้ครบครัน และปิดท้ายด้วย Online Discussion ติดตามประเมินผล สะท้อนทักษะการจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพ อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรรับเชิญคุณภาพในสาขาที่เกี่ยวข้องตลอดปี” นอกจากนี้ ทรู คลิกไลฟ์ ยังได้กล่าวถึงกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล รวมถึงนวัตกรรมจากทรู คลิกไลฟ์ที่จะมาตอบโจทย์การจัดการเรียนการสอนให้แก่
ผู้เรียนในยุคนี้ เสริมทัพด้วยวิทยากรรับเชิญพิเศษ ครูจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง (แถวบน ที่ 2 จากซ้าย) ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี 2560 ที่มาแชร์ องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล พร้อมด้วย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (แถวบน ที่ 2 จากขวา)
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องก์การมหาชน) บรรยายในหัวข้อ จิตวิทยาพัฒนาการเด็กกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมากสำหรับการอบรมครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและทีมวิชาการของทรู คลิกไลฟ์ ได้สร้างสรรค์คอร์สส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันการศึกษายุคใหม่ โดยมีคณะครูในโครงการจากทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรมฯตลอด 7 วัน อย่างเข้มข้น ซึ่งได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการห้องเรียนยุคนิว นอร์มัล และการเปลี่ยนบทบาทของครูผู้สอนสู่แนวทางการสร้างเด็กนักคิดผ่านนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยี ตลอดจนได้เสริมความรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะตามแต่ละหลักสูตรของทรู คลิกไลฟ์ ได้แก่ เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โรโบติกส์ และดนตรี กระตุ้นการเรียนรู้แก่ผู้เรียนด้วยนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์จาก ทรู คลิกไลฟ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้จะได้ทบทวนฝึกฝนด้วยตนเองเพิ่มเติมกับสื่อมัลติมีเดีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยาการพิเศษในแวดวงการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตลอดปี รวมถึงร่วมพูดคุยกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 หลักสูตร เพื่อติดตามประเมินผลเป็นระยะและส่งเสริมการพัฒนาการสอนได้อย่างตรงจุดสำคัญที่สุดอีกด้วย

สำหรับโรงเรียนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ สามารถติดต่อได้ที่ 08-9116-0239 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueclicklife.com


10379   7211

Top