“ค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี” โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
9 ก.ย. 2561


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา หน่วยงาน ทรู คลิกไลฟ์
ได้รับเกียรติไปเป็นวิทยากรในกิจกรรม “ค่ายการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี” ที่โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี ภายในงาน
ทรู คลิกไลฟ์ นำฐานกิจกรรมวิชาคอมพิวเตอร์และโรโบติกส์
รวม 4 ฐาน เพื่อสร้างสีสันและให้ความรู้ ความสนุกสนานแก่เด็ก ๆ
ได้แก่ ฐานที่ 1 Click Match, ฐานที่ 2 Click Fanclub, ฐานที่ 3
หุ่นยนต์เดินตามเส้น และฐานที่ 4 หุ่นยนต์เตะฟุตบอล

 

 

     
     
     
     
     


12190   11851