นวัตกรรมการเรียนรู้ครบวงจร ทรู คลิกไลฟ์ เปลี่ยนภูมิทัศน์การศึกษายุคใหม่ สร้างแรงบันดาลใจให้ ร.ร.เอกชนไทย ส่งคุณครูกว่า 300 คน ร่วมอบรม GET READY FOR THE FUTURE OF EDUCATION
17 ต.ค. 2566


กรุงเทพฯ 10 ตุลาคม 2566 – เป็นเวลากว่า 15 ปีแล้ว ที่โรงเรียนเอกชนไทยให้การยอมรับ ทรู คลิกไลฟ์ หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจร นำโดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานกลยุทธ์องค์กรและด้านการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอน เสริมทักษะในทุกมิติเกี่ยวกับการศึกษาแห่งอนาคต พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน ตรงกับบริบทของแต่ละโรงเรียน และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเสริมศักยภาพคุณครูก้าวสู่การศึกษายุคใหม่ โรงเรียนจึงได้ส่งคุณครูกว่า 300 คน ทั่วประเทศ เดินหน้าเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ทรู คลิกไลฟ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในหัวข้อ GET READY FOR THE FUTURE OF EDUCATION เพื่อเติมเต็มประสิทธิภาพ ให้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับ 5 หลักสูตรของทรู คลิกไลฟ์ ได้แก่ เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โรโบติกส์ และดนตรี ซึ่งครอบคลุมตั้งระดับชั้นอนุบาล ประถม จนถึงมัธยม ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

ทรู คลิกไลฟ์ ได้จัดผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา มาร่วมบรรยายสร้างอนาคตการศึกษายุคใหม่ไปด้วยกัน นำโดย นายอนุสรณ์ ดำรงธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและการศึกษา จากหน่วยงานทรู คลิกไลฟ์ ในเรื่อง “True Click Life Innovation & Updates” ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์จากทรู คลิกไลฟ์ที่จะมาตอบโจทย์ในการจัดการเรียนรู้ อาทิ “G-connect” แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการสอนและระบบการจัดการชั้นเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือตอบโจทย์การศึกษาแห่งอนาคต สามารถใช้จัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบมอบหมาย ตรวจสอบงาน ให้คะแนน และเก็บข้อมูลประมวลผล ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ซึ่งจะแสดงผลบน Dashboard ทำให้วางแผนพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและคุณภาพของครูผู้สอนได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันผู้ปกครอง สามารถติดตามความคืบหน้าการเรียนของบุตรหลานได้ และนอกจากนี้ยังมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้สอนที่เข้าร่วมกิจกรรม True Click Life Genius Challenge 2023 ออกแบบชิ้นงานนวัตกรรมในหลักสูตรเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณอีกด้วย และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “เรียนรู้และเข้าใจเด็กพิเศษ เพื่อการจัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้คุณครูได้เข้าใจที่ถูกต้องกับความต้องการพิเศษทางการศึกษา รวมถึงมีเครื่องมือสำหรับสังเกตและวิธีการคัดกรองปัญหาทางการเรียนรู้และพฤติกรรมได้ และยังได้ร่วมแชร์ Tips and Tricks for Teachers อีกด้วย

หลังจากจบหลักสูตรการอบรมแล้ว ยังมีแผนให้คุณครู ได้เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองผ่านสื่อมัลติมีเดีย อัดแน่นเทคนิคการจัดการเรียนการสอน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรในแวดวงการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำตลอดปี รวมถึงร่วมพูดคุยกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 หลักสูตร เพื่อติดตามประเมินผลเป็นระยะและส่งเสริมการพัฒนาการสอนได้อย่างตรงจุด

ภายหลังการอบรมในครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้กับ คุณครูนิลเนตร พรมเศษ จากโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ที่มาเล่าถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมอบรมกับทรู คลิกไลฟ์ว่า “โรงเรียนของเราเปิดใจ ใช้หลักสูตรทรู คลิกไลฟ์เสริมการเรียนการสอนมากว่า 5 ปีแล้ว ซึ่งผลตอบรับที่ได้คือ นักเรียนมีการพัฒนาและอยากเข้าเรียนมากขึ้น มีความสุขและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี และสำหรับวันนี้ที่เข้าอบรม คุณครูรู้สึกสนุกและประทับใจกับทุกกิจกรรมที่ทางทรู คลิกไลฟ์จัดขึ้น เป็นการอบรมที่เน้นทั้งทฤษฎีและปฎิบัติอย่างเข้มข้น ทำให้เสริมความมั่นใจมากขึ้นที่จะนำความรู้ที่ได้ กลับไปปรับใช้กับนักเรียน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับคุณครูท่านอื่น ได้เห็นมุมมองของการสอนแต่ละโรงเรียน ซึ่งสามารถเอามาประยุกต์ปรับใช้ได้เป็นอย่างดี และในปีนี้พิเศษตรงที่มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนของเด็กพิเศษ ทำให้เข้าใจทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับความต้องการพิเศษทางการศึกษามากขึ้น การเป็นครูไม่ได้จำเป็นว่าต้องรู้และเก่งทุกอย่าง ทรู คลิกไลฟ์สามารถตอบโจทย์ครูยุคใหม่ได้อย่างดีเลยค่ะ”

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรู คลิกไลฟ์ ได้ที่ www.trueclicklife.com หรือโทร 089-116-0239


4242   2027