นักเรียนหลักสูตรโรโบติกส์จากทรู คลิกไลฟ์ คว้ารางวัลในการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRC 2021
4 ต.ค. 2564


โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต หนึ่งในโรงเรียนผู้ใช้หลักสูตรโรโบติกส์จาก ทรู คลิกไลฟ์ นำนักเรียนชนะรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRC 2021 Online ในรุ่นซีเนียร์ จากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 30 ประเทศทั่วโลก กับแนวคิด “Robot, Be My Friend!” ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาจากทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญจาก ทรู คลิกไลฟ์ ทั้งนี้น้อง ๆ ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งการทำงานร่วมกับทีม และการบูรณาการความรู้มาประยุกต์ใช้จริง พร้อมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รอบด้าน ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจกับความสำเร็จของเยาวชนไทยในระดับนานาชาติชื่อโครงงาน “Sun Flowey Robot” หุ่นยนต์ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19

ทีม Yan Wang

สมาชิกในทีม

  • นางสาวสินีนาท เรืองศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • นางสาวธีมาภรณ์ พลฤทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • นางสาวมณิอร อินทริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • นางสาวจุฑามาศ สุขอยู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ที่ปรึกษา

  • นางสาวสวรินทร์ เรืองโรจน์ หน่วยงานทรู คลิกไลฟ์
  • นายศานติ ภูมิกาล หน่วยงานทรู คลิกไลฟ์

โรงเรียนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ ติดต่อ 089 116 0239 หรือ ติดตามข่าวสารจากทรูคลิกไลฟ์ ได้ที่ https://www.facebook.com/Trueclicklife/


11948   36260