ทรู คลิกไลฟ์ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชนไทย ก้าวสู่การศึกษายุคใหม่อย่างยั่งยืน
15 พ.ค. 2565


2-6 พ.ค. 65: ทรู คลิกไลฟ์ หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจรสำหรับโรงเรียนเอกชน มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร พร้อมเสริมศักยภาพผู้บริหารและครูผู้สอนกว่า 400 คนทั่วประเทศ ในการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 “Education Transformation for 21st Century อนาคตโรงเรียนเอกชนไทย ศตวรรษใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง” ผ่านแพลตฟอร์ม True VROOM และ VLEARN by True VWORLD แพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการบริหารจัดการชั้นเรียนออนไลน์
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะทำงานด้านความเลิศทางธุรกิจและการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงานในวันที่ 3 พ.ค.65 พร้อมแนะแนวทางยกระดับนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การศึกษายุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีสื่อการสอนล้ำสมัย ทั้งนี้ยังร่วมเสวนากับตัวแทนผู้บริหารที่เข้าร่วมหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์

ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ให้คำมั่นว่า “ทรู คลิกไลฟ์จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง และจะดูแลทุกคนเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ที่จะมอบแต่สิ่งดี ๆ ให้แก่โรงเรียนในการดูแลทุกโรงเรียน ตั้งแต่ผู้บริหาร ครูผู้สอน รวมไปถึงน้อง ๆ นักเรียนทุกคนให้เติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพ”

อาจารย์ดวงใจ ตระกูลช่าง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน บีคอนเฮาส์แย้มสอาด กล่าวว่า “กว่า 12 ปีที่เราได้เข้าร่วมหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์มา เด็กของเราได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทรู คลิกไลฟ์ ไม่เคยหยุดพัฒนาเลย ทุกปีจะต้องมีการอบรมครูให้ความรู้ เรามั่นใจว่า ทรู คลิกไลฟ์จะนำมาเด็ก ๆ ของเราไปสู่โลกกว้างได้ ถึงแม้จะต้องปรับเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์ แต่เด็กก็ยังให้ความสนใจในการเรียนมาก จนนำไปสู่การคว้ารางวัลในระดับนานาชาติในการแข่งขัน International Youth Robot Competition 2021”

ดร.ขวัญทิพย์ ชินเศรษฐวงศ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ผู้ใช้หลักสูตรจากทรู คลิกไลฟ์มากว่า 10 ปี กล่าวถึงความประทับใจว่า “แต่ละหลักสูตรต้องการคนที่รู้จริงมาถ่ายทอด ตั้งแต่ต้นทางโรงเรียนได้ไว้วางใจทางทรู คลิกไลฟ์ หลังจากได้เรียนไป เราก็พบว่า เด็ก ๆ มีความสุข ได้เรียนอย่างสนุกสนาน ที่สำคัญหลักสูตรยังเชื่อมต่อถึงผู้ปกครองให้เด็กสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่บ้าน ครูของเราก็ยังได้พัฒนา”

“ถึงแม้ว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงครู แต่ว่าหลักสูตรของทรู คลิกไลฟ์มีแบบแผนชัดเจน ทั้งผู้เรียนและโรงเรียนเองก็ไม่รู้สึกกังวลกับการเรียนการสอน เมื่อมีการเปลี่ยนครู ทรู คลิกไลฟ์ยังให้การอบรมและดูแลครูของเราอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ขอบคุณทรูคลิกไลฟ์ในพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณในการดูแล ขอบคุณการนิเทศติดตาม และช่วยให้คำแนะนำโรงเรียนของเรา” ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพัฒนาปัญญา และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นอกจากนี้ นายอนุสรณ์ ดำรงธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและการศึกษา หน่วยงานทรู คลิกไลฟ์ ยังได้มาอัปเดตนวัตกรรมการเรียนรู้จากทรู คลิกไลฟ์ ไม่ว่าจะเป็นการเสริมและต่อยอดหลักสูตร รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสำหรับ 5 รายวิชา ได้แก่ เทคโนโลยีวิทยากรคำนวณ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โรโบติกส์ และดนตรี

ทั้งนี้ ทรู คลิกไลฟ์ยังขนทัพวิทยากรรับเชิญพิเศษและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอีกมากมาย มาให้ความรู้และเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน เตรียมพร้อมโรงเรียนเอกชนให้เท่าทันเด็กยุคดิจิทัล ตอบโจทย์การศึกษาในศตวรรษที่ 21 อาทิ อาจารย์อลิสา รัญเสวะ นักจิตวิทยาคลินิกผู้เชี่ยวชาญเด็กและผู้ใหญ่ โรงพยาบาลพระรามเก้า และเจ้าของเพจ จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นโดยนักจิตวิทยา มาให้ความรู้ในหัวข้อ “จิตวิทยาเด็กกับการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” และ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล มาบอกเล่าถึง “การพลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา”

ตลอดปีนี้ ทรู คลิกไลฟ์ ยังมีกิจกรรมทางการศึกษาที่มาพร้อมนวัตกรรมสร้างสรรค์อีกมากมาย เพื่อผู้บริหารและครูผู้สอน รวมทั้งนักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรทรูคลิกไลฟ์ เพื่อร่วมยกระดับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ก้าวสู่การศึกษายุคใหม่อย่างยั่งยืน

สำหรับโรงเรียนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ สามารถติดต่อได้ที่ 08-9116-0239 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueclicklife.com


191   355