เข้าสู่ระบบ
ทรู คลิกไลฟ์ ตอกย้ำการสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสูตรการเรียนรู้กว่า 10 ปี
พร้อมเสริมศักยภาพแก่โรงเรียนเอกชน

7 พ.ค. 2562
เมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยงานทรู คลิกไลฟ์ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาอย่างครบวงจร ภายใต้บริษัทในเครือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดงานสัมมนา “นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทุกมิติการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับโรงเรียนเอกชน” ประกาศความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ต่อยอดพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอน ให้เท่าทันต่อยุคดิจิทัล พร้อมอบรมเพิ่มศักยภาพแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนกว่า 400 คน จากโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 วัน ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก
ทรู คลิกไลฟ์ มุ่งมั่นผลิตหลักสูตรคุณภาพ และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนเอกชนกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ ในการเข้าร่วมหลักสูตร ทรู คลิกไลฟ์ 5 หลักสูตร ได้แก่ “เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ (Computer Science Genius Program), ภาษาอังกฤษ (English Genius Program), ภาษาจีน (Chinese Genius Program), โรโบติกส์ (Robotics Genius Program) และดนตรี (Music Genius Program)” และเพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ทรู คลิกไลฟ์ จึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาสร้างสรรค์หลักสูตรให้ก้าวเข้าสู่ “Digital Platform” ไม่ว่าจะเป็นการใช้ซอฟ์แวร์ช่วยสอนอัจฉริยะ (G-Book) ที่รวบรวมเอาสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ และควบคุมสื่อการสอนทุกประเภทได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพื่อสถานศึกษา รวบรวมข้อมูลโรงเรียน ครู และนักเรียนในทุกมิติ เพื่อประเมินและวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของผู้เรียนเชี่อมโยงสู่การแสดงผลการเรียนในรูปแบบ สมุดพกดิจิทัล ทั้งนี้ยังนำเอาวิชาเขียนโปรแกรม (Coding) มาช่วยในการเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบให้แก่ผู้เรียน ผ่านสื่อการเรียนรู้ Micro:bit หรือ การนำเอานวัตกรรม AR มาประยุกต์ใช้กับสื่อเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในโอกาสนี้ คุณศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้มอบโล่เกียรติยศแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตร ทรู คลิกไลฟ์ เป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี รวมทั้งมอบวุฒิบัตรครูดีเด่นประจำปี 2562 พร้อมกล่าวขอบคุณโรงเรียนที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้ของทรู คลิกไลฟ์มาโดยตลอด นอกจากนี้ ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังได้เข้าร่วมเสวนากับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 สาขาวิชาในประเด็นแนวทางการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ทรู คลิกไลฟ์ อีกด้วย
ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ตอกย้ำว่า “หลักสูตร ทรู คลิกไลฟ์ เป็นหลักสูตรที่เราสร้างนวัตกรรมการศึกษาแบบครบวงจร ในฐานะของบริษัท ทรู เราจะสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย นำเอาเทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างที่มีอยู่ เข้ามาช่วยในการผลักดันให้ระบบการศึกษาดียิ่งขึ้น”
อาจารย์ดวงใจ ตระกูลช่าง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเครือบีคอนเฮาส์แย้มสอาด ที่เข้าร่วมหลักสูตร ทรู คลิกไลฟ์ มากว่า 10 ปี กล่าวถึงความประทับใจว่า “เราภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับมืออาชีพจริง ๆ เพราะเราต้องการคนที่มาจัดการการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญ ทรู คลิกไลฟ์ ได้คิดค้นและพัฒนาอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ปีแรกที่เราได้เข้าร่วมหลักสูตร จนถึงปัจจุบันนี้ที่มีความทันสมัยมาก ๆ หลักสูตรของทรู คลิกไลฟ์นั้นไม่ได้เน้นแต่ด้านเทคโนโลยีหรือวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงคุณธรรมให้เด็กได้ซึมซับไปเรื่อย ๆ” ทั้งนี้ยังกล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับนักเรียนอีกว่า เกิดพัฒนาการที่ดีมากในตัวเด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษา เมื่อส่งเด็กนักเรียนไปแข่งขันก็ได้รับรางวัลกลับมาบ่อยมาก ซึ่งผู้ปกครองก็ชื่นชม
ในสัมมนาครั้งนี้ ทรู คลิกไลฟ์ ตอกย้ำความเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาอย่างครบวงจร ด้วยการจัดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและเติมเต็มวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้การบรรยายหัวข้อ “การบริหารเชิงกลยุทธ์ สำหรับโรงเรียนเอกชน” และพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้วย “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์” พร้อมกับการเรียนรู้การใช้สื่อการสอนและการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน รวมถึงรับฟังการบรรยาย “เทคนิคการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้” เพื่อจูงใจและเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งผู้บริหารและครูผู้สอน

True Click Life เปิดตัวแอพพลิเคชั่น True genius school สำหรับโรงเรียนในหลักสูตร True Click Life ทั่วประเทศ แอปนี้ตอบโจทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้ดียิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารในชั้นเรียนระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง นับเป็นก้าวสำคัญของวงการการศึกษายุค 4.0

โดยมีการจัดอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “True Genius School” ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อนำเสนอให้คุณครูในโรงเรียนได้ทราบถึงแอปพลิเคชั่นตัวใหม่ของเรา รวมทั้งให้คุณครูได้รู้ถึงวิธีการดาวน์โหลด และรู้จัก Function การใช้งาน

โดยมี Feature หลักๆ คือ

1. Feed รูปถ่าย และ วิดีโอจากคุณครูในห้องเรียน ถึงผู้ปกครองในห้องเรียนนั้นๆ
2. แจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
3. สมุดการบ้านของนักเรียนส่งตรงถึงมือถือผู้ปกครองทุกท่าน
4. ตารางเรียนของนักเรียนทุกคน
5. สื่อการสอนเพื่อทบทวนบทเรียนสำหรับวิชาของ True Click Life
6. Video Training สำหรับครู

แล้วพบกันเร็วๆ นี้ใน App Store และ Google Play