สำหรับโรงเรียนและครู | สำหรับผู้ปกครอง |
วันท่องเที่ยวโลก
27 ก.ย. 2562
องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้กำหนดให้วันที่ 27 กันยายนของทุกปีเป็น “วันท่องเที่ยวโลก” โดยได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2523 จากมติเห็นชอบของที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2522 ได้เลือกให้วันดังกล่าวเป็น
วันท่องเที่ยวโลก
จากนั้นได้มีการกำหนดเป็นบทบัญญัติเพื่อพิจารณาแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสากลในอนาคต โดยวันท่องเที่ยวโลกมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยว อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
สังคม วัฒนธรรม และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีต่อการท่องเที่ยวทั่วโลกอีกด้วย
สำหรับการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันท่องเที่ยวโลกจะมีรูปแบบการจัดงานที่ถูกคัดเลือกโดยสมัชชาใหญ่องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ โดยมีที่ปรึกษาเป็นสภาองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติคอยให้คำแนะนำ ในขณะเดียวกัน UNWTO จะเชิญชวนประชาชนทุกกลุ่มอายุจากหลากหลายพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมจัดงาน ตลอดจนเข้าร่วมในงานเฉลิมฉลองด้านการท่องเที่ยวนี้บนพื้นฐานความเข้าใจและความสำคัญของการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ หรือความสำคัญจุดหมายปลายทางในการมาพักผ่อน ซึ่งการจัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลกอย่างเป็นทางการนี้จะจัดขึ้นในแต่ละประเทศสมาชิกของ UNWTO ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามทวีปและภูมิภาคของโลก โดยในปี 2559 มีกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลกขึ้นที่ประเทศไทย
ณ กรุงเทพมหานครของเราอีกด้วย
แหล่งข้อมูล: trueplookpanya.com

True Click Life เปิดตัวแอพพลิเคชั่น True genius school สำหรับโรงเรียนในหลักสูตร True Click Life ทั่วประเทศ แอปนี้ตอบโจทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้ดียิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารในชั้นเรียนระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง นับเป็นก้าวสำคัญของวงการการศึกษายุค 4.0

โดยมีการจัดอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “True Genius School” ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อนำเสนอให้คุณครูในโรงเรียนได้ทราบถึงแอปพลิเคชั่นตัวใหม่ของเรา รวมทั้งให้คุณครูได้รู้ถึงวิธีการดาวน์โหลด และรู้จัก Function การใช้งาน

โดยมี Feature หลักๆ คือ

1. Feed รูปถ่าย และ วิดีโอจากคุณครูในห้องเรียน ถึงผู้ปกครองในห้องเรียนนั้นๆ
2. แจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
3. สมุดการบ้านของนักเรียนส่งตรงถึงมือถือผู้ปกครองทุกท่าน
4. ตารางเรียนของนักเรียนทุกคน
5. สื่อการสอนเพื่อทบทวนบทเรียนสำหรับวิชาของ True Click Life
6. Video Training สำหรับครู

แล้วพบกันเร็วๆ นี้ใน App Store และ Google Play