Cartoon Animation
你好!สวัสดีจ๊ะ
我爱老师 ฉันรักคุณครู
教室里 ในห้องเรียน
没关系 ไม่เป็นไรจ๊ะ
这是什么?นี่คืออะไร
我和你 ฉันกับเธอ
我叫平平 ฉันชื่อผิงผิง
晚安 ราตรีสวัสดิ์
 Music Video
你好!再见!หนีห่าว ไจ้เจี้ยน
1-10 หนึ่งถึงสิบ
谢谢!对不起!ขอบคุณครับ ขอโทษค่ะ
吃饭前,先洗手ก่อนทานข้าว ต้องล้างมือ
 Cartoon Animation
你好!สวัสดีจ๊ะ
我爱老师 ฉันรักคุณครู
教室里 ในห้องเรียน
没关系 ไม่เป็นไรจ๊ะ
这是什么?นี่คืออะไร
我和你 ฉันกับเธอ
我叫平平 ฉันชื่อผิงผิง
晚安 ราตรีสวัสดิ์
 Music Video
你好!再见!หนีห่าว ไจ้เจี้ยน
1-10 หนึ่งถึงสิบ
谢谢!对不起!ขอบคุณครับ ขอโทษค่ะ
吃饭前,先洗手ก่อนทานข้าว ต้องล้างมือ