สำหรับโรงเรียนและครู | สำหรับผู้ปกครอง
 Cartoon Animation
你好!สวัสดีจ๊ะ
你好吗?เธอสบายดีไหม
再见!แล้วเจอกันจ๊ะ
爸爸好!สวัสดีค่ะคุณพ่อ
老师好!สวัสดีค่ะคุณครู
我爱老师 ฉันรักคุณครู
教室里 ในห้องเรียน
在食堂 ที่โรงอาหาร
校服 ชุดนักเรียน
多少?(一)เท่าไหร่กันนะ(1)
多少?(二)เท่าไหร่กันนะ(2)
多少?(三)เท่าไหร่กันนะ(3)
谢谢!ขอบคุณครับ/ค่ะ
学会“对不起” รู้จักกล่าว"ขอโทษ"
没关系 ไม่เป็นไรจ๊ะ
这是眼睛 นี่คือตา
这是手 นี่คือมือ
这是什么?นี่คืออะไร
大和小 ใหญ่กับเล็ก
多和少 เยอะหรือน้อย
很大!ใหญ่มาก
我吃饭 ฉันกินข้าว
妈妈喝水 คุณแม่ดื่มน้ำ
爸爸看书 คุณพ่ออ่านหนังสือ
 Music Video
你好!再见!หนีห่าว ไจ้เจี้ยน
1-10 หนึ่งถึงสิบ
谢谢!对不起!ขอบคุณครับ ขอโทษค่ะ
吃饭前,先洗手ก่อนทานข้าว ต้องล้างมือ
 Cartoon Animation
你好!สวัสดีจ๊ะ
你好吗?เธอสบายดีไหม
再见!แล้วเจอกันจ๊ะ
爸爸好!สวัสดีค่ะคุณพ่อ
老师好!สวัสดีค่ะคุณครู
我爱老师 ฉันรักคุณครู
教室里 ในห้องเรียน
在食堂 ที่โรงอาหาร
校服 ชุดนักเรียน
多少?(一)เท่าไหร่กันนะ(1)
多少?(二)เท่าไหร่กันนะ(2)
多少?(三)เท่าไหร่กันนะ(3)
谢谢!ขอบคุณครับ/ค่ะ
学会“对不起” รู้จักกล่าว"ขอโทษ"
没关系 ไม่เป็นไรจ๊ะ
这是眼睛 นี่คือตา
这是手 นี่คือมือ
这是什么?นี่คืออะไร
大和小 ใหญ่กับเล็ก
多和少 เยอะหรือน้อย
很大!ใหญ่มาก
我吃饭 ฉันกินข้าว
妈妈喝水 คุณแม่ดื่มน้ำ
爸爸看书 คุณพ่ออ่านหนังสือ
 Music Video
你好!再见!หนีห่าว ไจ้เจี้ยน
1-10 หนึ่งถึงสิบ
谢谢!对不起!ขอบคุณครับ ขอโทษค่ะ
吃饭前,先洗手ก่อนทานข้าว ต้องล้างมือ