ปัจจุบัน การเรียนดนตรีตั้งแต่ปฐมวัยมีความสำคัญต่อเด็กเพราะช่วยเพิ่ม EQ
และช่วยพัฒนาเรื่องความจำ
ผ่านท่วงทํานองและจังหวะที่เด็ก ๆ ได้ยินได้ฟังและได้สัมผัสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมองในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบความคิด และการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
อันเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนรู้
 
Music Video
เสียงรอบตัว
สนุกกับเสียง
จังหวะช้าเร็ว
MV อ.1 หน่วยที่ 4 ตอนที่ 4 Quater Note
ปัจจุบัน การเรียนดนตรีตั้งแต่ปฐมวัยมีความสำคัญต่อเด็กเพราะช่วยเพิ่ม EQ
และช่วยพัฒนาเรื่องความจำ
ผ่านท่วงทํานองและจังหวะที่เด็ก ๆ ได้ยินได้ฟังและได้สัมผัสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมองในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบความคิด และการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
อันเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนรู้
 
Music Video
เสียงรอบตัว
สนุกกับเสียง
จังหวะช้าเร็ว
MV อ.1 หน่วยที่ 4 ตอนที่ 4 Quater Note