สำหรับโรงเรียนและครู | สำหรับผู้ปกครอง

เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน ลดภาระผู้สอน
Software ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ รวบรวมสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ
และควบคุมสื่อการสอนทุกประเภทได้ง่ายขึ้น
EXCLUSIVE
Exclusively for


เอกสิทธิ์์เฉพาะสำหรับหลักสูตรของ True Click Life
ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษา