เข้าสู่ระบบ
Teacher Zone
Parent Zone
view all
ทุกมิติการเรียนการสอน...ทรู คลิกไลฟ์ จัดเวิร์คช็อปออนไลน์ ผ่าน TRUE VROOM และ VLEARN หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้ยุคดิจิทัล สู่การศึกษาแห่งอนาคต LEARNING INNOVATION FOR DIGITAL ERA”
More Detail
ครูรุ่นใหม่ก้าวทันโลกดิจิทัล… ทรู คลิกไลฟ์
More Detail
ทรู คลิกไลฟ์ ภายใต้กลุ่มทรู จัด Virtual Education:
More Detail
โรงเรียนในโครงการของทรู คลิกไลฟ์คว้า 2 รางวัล จากก
More Detail
เมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยงานทรู คลิกไลฟ์ ผู้สร้างสรรค์
More Detail
ดร.จินตนา งามเจริญมงคล์
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
"ตั้งแต่แผนการสอนไปจนถึงการประเมินปลายทาง True Click Life ทำให้เราเดินตามได้อย่างชัดเจน ครูมีความมั่นใจในการสอนและกระบวนการที่เค้าสร้างขึ้นมาให้เด็ก ทำให้ครูพัฒนาไปในทางอื่นได้อีกมากค่ะ"
คุณครูนัชชา พุ่มพวง
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
"True Click Life มีการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีการทำชิ้นงาน สร้างนวัตกรรม ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ นักเรียนบอกว่า‘ครูขา เรียนทุกวันได้ไหม’ คำนี้ที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน"
คุณครูเสาวลักษณ์ หงษ์ทอง
โรงเรียนกิตติวิทยา
"ได้นำแฟลชการ์ด สื่อต่างๆในระบบโปรแกรมของ True Click Life มาใช้ ทำให้เด็กมีความสนุกสนาน ที่สำคัญคือสามารถพูด คิด ถามในคำตอบคำถามง่ายๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันและมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น"
ผลงานความสำเร็จ
70+
โรงเรียนในโครงการ
60,000+
นักเรียนในโครงการ
800+
สื่อ Multimedia
450+
สื่อ เกมฝึกทักษะต่างๆ
200+
หนังสือเรียน
สื่ออื่น ๆ
เช่น Flash Card ,Report
Card , Magnet etc.