Teacher Zone
Parent Zone
view all
ทรู คลิกไลฟ์ เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ พาโรงเรียนเอกชนก้าวสู่การศึกษายุคใหม่
More Detail
นักเรียนหลักสูตรโรโบติกส์คว้ารางวัลในการแข่งขันหุ่
More Detail
ทรู คลิกไลฟ์จัดกิจกรรม PLC INNOVATIVE FORUM
More Detail
ทรู คลิกไลฟ์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ต
More Detail
ทุกมิติการเรียนการสอน...ทรู คลิกไลฟ์ จัดเวิร์คช็อป
More Detail
ดร.จินตนา งามเจริญมงคล์
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
"ตั้งแต่แผนการสอนไปจนถึงการประเมินปลายทาง True Click Life ทำให้เราเดินตามได้อย่างชัดเจน ครูมีความมั่นใจในการสอนและกระบวนการที่เค้าสร้างขึ้นมาให้เด็ก ทำให้ครูพัฒนาไปในทางอื่นได้อีกมากค่ะ"
คุณครูนัชชา พุ่มพวง
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
"True Click Life มีการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีการทำชิ้นงาน สร้างนวัตกรรม ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ นักเรียนบอกว่า‘ครูขา เรียนทุกวันได้ไหม’ คำนี้ที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน"
คุณครูเสาวลักษณ์ หงษ์ทอง
โรงเรียนกิตติวิทยา
"ได้นำแฟลชการ์ด สื่อต่างๆในระบบโปรแกรมของ True Click Life มาใช้ ทำให้เด็กมีความสนุกสนาน ที่สำคัญคือสามารถพูด คิด ถามในคำตอบคำถามง่ายๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันและมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น"
ผลงานความสำเร็จ
70+
โรงเรียนในโครงการ
60,000+
นักเรียนในโครงการ
800+
สื่อ Multimedia
450+
สื่อ เกมฝึกทักษะต่างๆ
200+
หนังสือเรียน
สื่ออื่น ๆ
เช่น Flash Card ,Report
Card , Magnet etc.