เข้าสู่ระบบ
Teacher Zone
Parent Zone
view all
ครูรุ่นใหม่ก้าวทันโลกดิจิทัล… ทรู คลิกไลฟ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมการเรียนรู้ยุคนิว นอร์มัล ยกระดับการเรียนการสอนคุณภาพอย่างมืออาชีพ
More Detail
ทรู คลิกไลฟ์ ภายใต้กลุ่มทรู จัด Virtual Education:
More Detail
โรงเรียนในโครงการของทรู คลิกไลฟ์คว้า 2 รางวัล จากก
More Detail
เมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยงานทรู คลิกไลฟ์ ผู้สร้างสรรค์
More Detail
อมรมวิชาการระดับประเทศ - เทคนิคการจัดการเรียน
More Detail
ดร.จินตนา งามเจริญมงคล์
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
"ตั้งแต่แผนการสอนไปจนถึงการประเมินปลายทาง True Click Life ทำให้เราเดินตามได้อย่างชัดเจน ครูมีความมั่นใจในการสอนและกระบวนการที่เค้าสร้างขึ้นมาให้เด็ก ทำให้ครูพัฒนาไปในทางอื่นได้อีกมากค่ะ"
คุณครูนัชชา พุ่มพวง
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
"True Click Life มีการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีการทำชิ้นงาน สร้างนวัตกรรม ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ นักเรียนบอกว่า‘ครูขา เรียนทุกวันได้ไหม’ คำนี้ที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน"
คุณครูเสาวลักษณ์ หงษ์ทอง
โรงเรียนกิตติวิทยา
"ได้นำแฟลชการ์ด สื่อต่างๆในระบบโปรแกรมของ True Click Life มาใช้ ทำให้เด็กมีความสนุกสนาน ที่สำคัญคือสามารถพูด คิด ถามในคำตอบคำถามง่ายๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันและมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น"
ผลงานความสำเร็จ
70+
โรงเรียนในโครงการ
60,000+
นักเรียนในโครงการ
800+
สื่อ Multimedia
450+
สื่อ เกมฝึกทักษะต่างๆ
200+
หนังสือเรียน
สื่ออื่น ๆ
เช่น Flash Card ,Report
Card , Magnet etc.