*กรณีลืมรหัสผ่านของโรงเรียน กรุณาติดต่อ หน่วยงาน ทรู คลิกไลฟ์ 02-8588353 , 02-8588349