โรงเรียนสันติศึกษา
7/2 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
-
-
จำนวนนักเรียน : 141 คน
แผนที่โรงเรียน