โรงเรียนอนุบาลสุมาลี
เลขที่ 119 ม.3 ถ.บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
-
-
จำนวนนักเรียน : -
แผนที่โรงเรียน