โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
เลขที่ 13 หมู่ 6 เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
-
-
จำนวนนักเรียน : 3828 คน
แผนที่โรงเรียน