โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
35/5 ซอยหมู่บ้านทางรถไฟฝั่งตะวันตก ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
-
-
จำนวนนักเรียน : 508 คน
แผนที่โรงเรียน