โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา
เลขที่ 153 หมู่ที่ 11 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
0887129436
-
จำนวนนักเรียน : 307 คน
แผนที่โรงเรียน