โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
หมู่ 6 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
-
-
จำนวนนักเรียน : 189 คน
แผนที่โรงเรียน