โรงเรียนแสงอรุณ
เลขที่ 224/1 ม.6 ตำบล บางเลน อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม
-
-
จำนวนนักเรียน : 550 คน
แผนที่โรงเรียน