โรงเรียนสันติสุขวิทยา
253 ถนนเสนานิคม 1 เขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
086-788-7231
-
จำนวนนักเรียน : 349 คน
แผนที่โรงเรียน