โรงเรียนเอกอโยธยา
377 หมู่ 2 ถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
ครูสุนทรีย์ ภาคากิจ
-
จำนวนนักเรียน : -
แผนที่โรงเรียน