โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
66 ถนน แก้วพิจิตร ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000
-
-
จำนวนนักเรียน : 1638 คน
แผนที่โรงเรียน