โรงเรียนฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
31 เลี่ยงเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
-
-
จำนวนนักเรียน : 567 คน
แผนที่โรงเรียน