โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา
เลขที่ 223/3 หมู่ที่ 1 ถ.อนามัย ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
074-388-855#111
-
จำนวนนักเรียน : -
แผนที่โรงเรียน