โรงเรียนรังษีวิทยา
เลขที่ 262 หมู่ 9 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
053-383-224
-
จำนวนนักเรียน : 203 คน
แผนที่โรงเรียน