โรงเรียนนิรมลชุมพร
253 หมู่ 9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
0-7750-2145
-
จำนวนนักเรียน : 594 คน
แผนที่โรงเรียน