โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
29 หมู่3 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
077-431-953
-
จำนวนนักเรียน : 510 คน
แผนที่โรงเรียน