โรงเรียนเอื้อวิทยา
100 ถ.โชตนา ซ.10 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
-
-
จำนวนนักเรียน : 297 คน
แผนที่โรงเรียน