โรงเรียนอมตวิทยา
121 หมู่ 4 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
-
-
จำนวนนักเรียน : 527 คน
แผนที่โรงเรียน