โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
150 หมู่ 1 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
-
-
จำนวนนักเรียน : 792 คน
แผนที่โรงเรียน