โรงเรียนอนุบาลกิติยา
เลขที่ 593 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
(043) 721 - 541
-
จำนวนนักเรียน : 1375 คน
แผนที่โรงเรียน