โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
เลขที่ 365 ถ.ปัทมานนท์ ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
043-561-041-2
-
จำนวนนักเรียน : 217 คน
แผนที่โรงเรียน