โรงเรียนดวงมณี
เลขที่ 78 ถ.สุรศักดิ์-สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
(038) 311 - 583
-
จำนวนนักเรียน : 649 คน
แผนที่โรงเรียน