โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
เลขที่ 304 หมู่ที 8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
(034) 325 - 782 - 4
-
จำนวนนักเรียน : 2400 คน
แผนที่โรงเรียน