โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา
94 หมู่ 4 สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
-
-
จำนวนนักเรียน : 544 คน
แผนที่โรงเรียน