โรงเรียนอนุบาลญาริดา
269/2 ซอยญาริดา, Ban Phue, อำเภอบ้านผือ อุดรธานี 41160
-
-
จำนวนนักเรียน : 604 คน
แผนที่โรงเรียน