โรงเรียนผดุงกิจวิทยา
50, ถนน พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
-
-
จำนวนนักเรียน : 99 คน
แผนที่โรงเรียน