โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
414 หมู่ที่ 2, ถนนพงษ์ศิริ, ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา, 30210
-
-
จำนวนนักเรียน : 2576 คน
แผนที่โรงเรียน