โรงเรียนสมถวิล หัวหิน
เลขที่ 20 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(032) 511 - 542
-
จำนวนนักเรียน : 460 คน
แผนที่โรงเรียน