โรงเรียนอนุบาลปิยะอาทร
เลขที่ 34/31 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
(038) 686 - 490
-
จำนวนนักเรียน : 80 คน
แผนที่โรงเรียน