โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
เลขที่ 11 ถ.คหบดีอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
(043)- 512 - 333
-
จำนวนนักเรียน : 410 คน
แผนที่โรงเรียน