โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา
เลขที่ 136 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
0-5662-1575
-
จำนวนนักเรียน : -
แผนที่โรงเรียน