โรงเรียนนิธิวิทย์
เลขที่ 29 ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
-
-
จำนวนนักเรียน : -
แผนที่โรงเรียน