โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ
เลขที่ 115 หมู่ 1 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
077-439-133
-
จำนวนนักเรียน : -
แผนที่โรงเรียน