โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
405 หมู่ 9 ถ.บายพาส อ.ธาตุพนม
-
-
จำนวนนักเรียน : 664 คน
แผนที่โรงเรียน