โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
1808 ถ. ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
-
-
จำนวนนักเรียน : 940 คน
แผนที่โรงเรียน