โรงเรียนสัจจพิทยา
274 ถ.สาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพฯ 10500
-
-
จำนวนนักเรียน : 180 คน
แผนที่โรงเรียน