โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
เลขที่ 136 ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
042-222436
-
จำนวนนักเรียน : 3510 คน
แผนที่โรงเรียน