โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่
เลขที่ 409 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
(053) 276 - 209
-
จำนวนนักเรียน : 110 คน
แผนที่โรงเรียน