โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
เลขที่ 68 หมู่ที่ 23 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
055-291-675
-
จำนวนนักเรียน : 150 คน
แผนที่โรงเรียน